Allt fler människor idag upplever att det är en absolut nödvändighet att lära sig och kunna behärska konsten att utöva självförsvar på bästa möjliga sätt, exempelvis vid en hotfull situation som tenderar att övergå till fysiskt våld, inte minst flickor och kvinnor. Att omedelbart veta vad man ska göra och att blixtsnabbt kunna handla därefter kan vara direkt avgörande för den hotfulla situationens utgång.

Teaching her to fight!De kunskaper som man får med sig genom att gå i en kurs som utövar självförsvarstekniker brukar i regel skilja sig markant ifrån den typen av nödvärn som en outbildad person spontant skulle kunna använda sig av vid ett överrumplande fysiskt angrepp med ont uppsåt.

Enligt nödvärnslagen har man rätt att genom våld eller hot om våld försvara sin person, sina materiella egendomar och sitt hem i en hotfull situation, till exempel vid ett våldtäktsförsök, ett personrån eller ett inbrott. Vid en sådan konfrontation är det en oerhörd fördel att ha med sig någon slags grundläggande kunskaper av självförsvar, helt enkelt för att man ska kunna agera på ett korrekt och effektivt sätt.

Att använda sig av övervåld i en situation som enligt lag kräver nödvärn kallas för nödvärnsexcess. Att använda mer våld än vad den specifika situationen kräver är straffbart, och man kan som utövare fällas för exempelvis misshandel. I en trängd och oerhört stressfull situation kan det vara väldigt svårt för en outbildad person att bedöma hur mycket våld som är tillräckligt för att stabilisera situationen och tillkalla hjälp, och hur mycket våld som är för mycket. Detta är ännu en anledning till att alla människor i vårt samhälle bör gå någon slags grundläggande kurs i självförsvarsteknik. Om en handgriplig situation uppstår så är det betydligt lättare att kunna hålla huvudet kallt och att kunna fatta balanserade och väl avvägda beslut om man har någon typ av grundläggande självförsvar med sig i bagaget.

I bästa fall så kan brottsutövaren möjligtvis behöva uppsöka en duktig tandläkare Stockholm för att reparera skador på tänderna efter ett välplacerat slag ifrån det tilltänkta offret, istället för att det tilltänkta brottsoffret kanske behöver sätta livet till.

Att denna typ av oväntade hotfulla situationer fullständigt överrumplar oss är tyvärr en definitiv realitet i dagens trasiga samhälle. Alla människor har därmed nytta av att gå i någon slags grundläggande utbildning inom självförsvar, helt enkelt för att kunna tillfälligt hantera en sådan hotfull situation på bästa möjligt sätt innan man har möjlighet att kunna tillkalla hjälp.

Man vet aldrig när man kan behöva plocka fram de här kunskaperna och faktiskt bli handlingskraftig.