Många väljer boxning som en form av träning, andra för att ha det som självförsvar och därmed kunna känna sig säker i situationer de tidigare har undvikit, som att gå hem själva nattetid. Men boxning är en kampsport och en form av självförsvar som inte är helt oproblematiskt. Men vad ska man tänka på när man tränar boxning? Och hur kan man undvika de vanligaste skadorna man får när man boxar? För de som väljer att hålla på med boxning ger det också ett självförtroende, så med lite förkunskap kan du njuta av boxning!

Skador vid boxning

Vanliga skador är krossår, tandskador och frakturer i ansikte eller revben. Boxning kan vara farligt och man ska ha respekt för sporten. Till exempel kan slag mot mjälten göra att den spricker vilket är ett livshotande tillstånd om den börjar förblöda. Under träning är det vanligt att man får muskelbristningar, överbelastningsskador eller nackskador. En allvarlig skada är hjärnskakning som kan leda till medvetslöshet – det som inom sporten kallas för en knock-out. Detta kan leda till hjärnblödning i de värsta fallen, men i normalfallen blir det bara mindre skador. Sker detta upprepande gånger finns det dock risk för bestående skador på hjärnan som liknar Alzheimers.

Såhär undviker du skador

Genom att ha en erfaren tränare som hjälper en att lägga upp träningen kan man undvika många av de förslitningsskador som annars kan uppstå i nacke och runtom när muskler spänns. En billig försäkring är att ha tandskydd och hjälm! När det kommer till handskar ska du använda mjuka boxningshandskar. Det är inom proffsboxningen som de flesta dödsfall sker eftersom man inte har huvudskydd och bär istället tunnare handskar, men det handlar ändock bara om tio dödsfall per år totalt över hela världen. Men amatörboxning har inte samma statistik av skador och dödlighet som proffsboxning och är därför inte lika kritiserad som proffsboxning är.