Kung Fu är ett samlingsbegrepp för kampkonster som har sitt ursprung i Kina. Det finns många olika stilar, skolor och traditioner inom Kung Fu, flera av dem, till exempel Shaolin Kung Fu har rötter som sträcker sig långt bakåt i tiden. Gemensamt för de flesta stilarna inom Kung Fu är att de utvecklats för att kunna bemästras av såväl män som kvinnor oavsett storlek och styrka. Det sägs att inspirationen ofta hämtats från hur djur, till exempel apor, tigrar och tranor, rör sig. Till skillnad från de flesta moderna kampsporter är Kung Fu väldigt pragmatisk med tekniker som i andra sammanhang skulle anses som ytterst osportsliga.

Kung Fu i populärkulturen

Kanske har du hört att Bedrägerianklagelser kring Kung Fu Panda nu utreds av amerikans domstol. Det handlar om vem som egentligen är berättelsens upphovsman. Kung Fu har länge varit ett tacksamt tema i filmer, tecknade såväl som som vanliga. Det vilar något exotiskt och tilltalande över dessa gamla kinesiska system för självförsvar som är omgärdade av myter och där utövarna ofta utöver sin dödliga konst i exotiska dräkter. Filmerna med Kung Fu-experten Bruce Lee gjorde mycket för att popularisera och sprida kinesisk kampkonst. Det kanske mest kända kinesiska templet Shaolin, fostrar munkar som är extremt skickliga i Kung Fu och man arrangerar galor runt om i världen för att visa upp sig.

Självförsvar för munkar

Det finns starka kopplingar mellan det buddhistiska munkväsendet och de mer traditionella formerna av Kung Fu. Stridskonsterna utvecklades ofta för munkar som behövde kunna försvara sig mot plundrare som sökte sig till deras kloster. Sedan kom de fysiska övningarna, tillsammans med bland annat meditation och recitationer att bli en del av den träning som anses göra en munk mer mottaglig för de andliga upplevelser som buddhismen handlar om. Shaolintemplet var ofta inblandat i politiska konflikter i Kina och brändes ner vid flera tillfällen. Idag finns det många skolor inom Kung Fu som vem som helst kan lära sig och som är religiöst obundna.