Som alla sporter är kampsport inte helt riskfritt att utöva. De skador som kan uppkomma vid alla former av träning – som sträckningar eller ledskador – förekommer även i kampsport, och som alltid ska man undvika att träna med en infektion i kroppen, det vill säga när man är sjuk, för att undvika hjärtproblem. Läkaren Carl Samuelson ger grundläggande råd för att undvika de flesta av dessa vanliga träningsskador, men hjärtproblem framförallt: träna inte för hårt, ge dig själv tid till återhämtning, och använd dig inte av steroider eller otillräckligt kontrollerade kosttillskott. Läs mer om detta på: fightplay.tv630px-Brain_herniation_types-2.svg

Vissa typer av skador är dock specifika för kampsporten. En av dessa, av det allvarligare slaget, är det så kallade Second Impact Syndrome, som innebär att blodcirkulationen tillhjärnan störs. Det kan uppstå efter att någon utsatts för flera hårda slag mot huvudet, som inte getts tid att läka mellan. Hjärnskakningar förekommer också, vanligtvis som följd av slag mot huvudet.

De vanligaste skadorna inom sporten är dock handskador och små, djupa sår i ansiktet. Dessa kräver ibland stygn för att läka. När slag mot ansiktet förekommer kan även skador på näsa eller öron uppkomma. Om det skulle uppstå permanenta kosmetiska defekter efter sådana skador, kan plastikkirurgi vara en lösning för att åtgärda dessa. Se gärna plastikkirurgen.com för mer information.
Men skadorna inom kampsport har minskat de senaste åren, trots att antalet utövare och tävlingar har ökat, och trots att fler och fler klubbar förenar sig till sporten. Detta kunde Folksam konstatera tillsammans med Budo & Kampsportsförbundet, som årligen rapporterar antalet skador inom sporten. Efter att ha varit som flest 2010 började skadorna sjunka under 2011 och 2012. För att läsa mer om statistiken bakom detta, gå till: mmanytt.seimages
En anledning till att sporten har så relativt få skador är sannolikt det utbredda säkerhetstänket som finns, både bland utövare och bland organisatörer. Inom MMA är två exempel på säkerhetsåtgärder som vidtas dels att deltagarna i en match är jämbördiga och dels ett karenssystem för skador. Det finns även en myndighet, som bildats speciellt för att överse säkerhetsfrågan inom kampsport, Kampsportsdelegationen, och vars uppgift det bland annat är att övervaka tävlingar och regler inom sporten för att säkerställa att de uppfyller säkerhetskraven.
Så medan risk för skador alltid finns, finns också ett utbrett arbete för att förebygga dessa skador, och kampsporten har väldigt få allvarliga skador jämfört i relation till andra sporter.

 

Tags: , , , , , ,