Kampsporten har enligt legenden sitt ursprung i Indien. Myten säger att en munk vid namn Boddhidarma förde med sig en stridskonst från Indien till Kina, och där bildade det som idag kallas Shaolin Wushu. Men kampsport finns numera i olika former i alla delar av världen. Bara några exempel är den israeliska Krav Maga, capoeiran från Brasilien, orientaliska kampkonster som karate och kobudo och den västerländska brottningen och boxningen. Capoeira

Den kan finnas många anledningar till att man utövar kampsport. Vissa kamparter har till exempel stort fokus på personlig utveckling i träningen. För andra människor är kampsport ett sätt att lära sig självförsvar, en aspekt av sporten som bland andra Sjöbo kommun tagit till vara på. De har bjudit in en budoexpert för att lära sin vårdpersonal hur de kan hantera farliga situationer som uppkommer i deras yrke, rapporterar Svenska Dagbladet. Vissa tränar kampsport som en idrott, med målet att delta i tävlingar, medan andra snarare utövar det som en slags konstform. Kampsportens olika inriktningar speglas i liknande samlingsord för fenomenet, som kampidrott, kampart och stridskonst.

Kampsport började bli populärt i Sverige i mitten av 1970-talet, som en följd av vågen av filmer med olika kampsporter på bio. Det var framförallt de orientaliska kampsporterna, som kung-fu, karate och judo, som fick många utövare.

Men efter denna initiala framgång började uppfattningen sprida sig att man antingen var väldigt udda eller kriminell om man utövade kampsport. Denna föreställning avtog med tiden, och fram emot 1990-talet började människor intressera sig för möjligheten till självförsvar som kampsporter som exempelvis MMA (Mixed Martial Arts) erbjöd.martial-arts-myths

Kanske lever dock en viss del av de gamla tankarna om kampsport kvar. På Kumlaanstaltens behandlingsavdelning förbjöds fångarna att träna kampsport. Kenneth Gustafsson, chef på Kumlaanstalten, förklarade detta förbud med att fångarna var dömda för våldsbrott, och att de därför inte skulle ges möjligheten att träna på att slåss, enligt Svenska Dagbladet. Men ordföranden för Förtroenderådens riksorganisation, Ricard Nilsson, påpekade att kampsport inte är brottsligt, och menade att en rättighet fråntogs de intagna.

Idag ser vi i Sverige en blandning av kampsporter från olika delar av världen som klarat sig igenom trender och negativa uppfattningar och bevarat sin popularitet.

 

Tags: , , , , , ,