Våldsbrotten i Sverige ökar. Att lära sig kampsport är ett sätt att skydda sig mot rån, misshandel, våldtäkter eller andra överfall. Flera kampsporter är speciellt inriktade på självförsvar och att fysiskt försvara sig eller göra motstånd vid ett överfall, se Wikipedia om självförsvar. Ett exempel är Defendo, som ursprungligen framtogs för polisiär

Krav Maga

och militär närstrid, men som på senare år har anpassats för civilt bruk. En kanske mer välkänd självförsvarsinriktad kampsport är Krav Maga, som använts på liknande sätt, bland annat i den israeliska armén. Inom båda dessa självförsvarkampsporter lär man ut metoder för bland annat hotbildsbedömning och taktisk utvärdering.

Men det krävs inte flera års kampsportsträning för att avvärja en attack. Det räcker ofta med att göra motstånd. Överfallsstatistiken visar att tilltänkta offer, framförallt kvinnor som våldtäktsoffer, klarar sig undan genom att just göra motstånd, ju tidigare och kraftfullare desto bättre. Motståndet kan ha extra chockerande effekt på gärningsmannen om offret är en kvinna, eftersom han ofta inte förväntar sig det. Både fysiskt motstånd och att helt enkelt skrika har effekt; att slå, riva eller sparka gärningsmannen gör att kvinnan inte längre framstår som ett lätt offer, och att skrika drar uppmärksamheten till händelsen och gör att gärningsmannen riskerar att bli upptäckt.

Att försvara sig själv eller sin egendom vid en attack är inte brottsligt, utan kallas för nödvärn. I de situationerna får man använda sig av fysiskt våld, så länge det inte är oproportionerligt i relation till attacken.Det bästa är dock att förebygga risken för överfall innan man hamnar i läget att man måste försvara sig. Under en utekväll på stan är till exempel bland det viktigaste du kan tänka på att inte bli så berusad att du tappar uppfattningen om var du är, eller förlorar kontrollen. Det är också viktigt att alltid hålla uppsikt över

6a00e55188b4c08833017ee46583bd970d-320widin drink, eftersom det förekommer att dessa drogas. Om du ska åkta taxi hem bör du inte använda en svarttaxi. Om du ska gå hem bör du försöka hålla dig till öppna, upplysta platser där människor rör sig. Om du märker att du är förföljd kan du konfrontera förföljaren, gärna med ett aggressivt tonfall. På det sättet föregår du gärningsmannen, och överraskningsmomentet, som de ofta förlitar sig på, försvinner. Läs mer om detta på Sund.nu

Om du ändå hamnar i situationen att du måste försvara dig, kan du använda dig av det du har med dig; parfym kan användas istället för pepparspray, en penna kan användas att hugga med, nycklar kan fungera som knogjärn. Har du dessutom lärt dig självförsvar, i form av en kampsport eller på annat sätt, har du goda chanser att klara dig undan ett överfall.

 

Tags: , , , , , ,