Kampsport är en bred genre som rymmer många olika former och konster. Det går dock att konstatera att sporten har många av sina rötter i Asien, där kampsport än i dag är en viktig del av livet. Tre av de största kampsportsgenrerna kan spåras till tre olika länder i Asien; Japan, Kina och Korea. Det betyder att de är kraftigt influerade av respektive kultur och de fortsätter att vara en inspirationskälla för deltagare utanför såväl som inom landets gränser. Kampsporter är en sport på uppgående även i Sverige, där fler har fått upp ögonen för disciplinen och farten i dessa antika sporter.

 

Japans kampsporter har samlats under namnet budo. Här finns det många sporter som ryms inom denna breda kategori. I Sverige är kanske judo och karate de mest kända. Judo skapades ursprungligen som ett sätt att utbilda kroppen och sinnet med hjälp av disciplin, men det har sedan dess blivit en stor tävlingssport. Sedan 1964 har den varit en OS-sport och den får därför regelbundet miljoner tittare världen över. Skillnaden mot exempelvis karate är att den inte innehåller några sparkar eller slag. En karakteristisk sak för karate och andra japanska kampsporter är bältet, som skiftar i färg beroende på vilken grad som deltagaren har uppnått.

 

De kinesiska kampsporterna brukar gå under namnet kung fu, men det är egentligen en lite slarvigt applicerad term. Kung fu är istället ett begrepp som ska symbolisera skicklighet och målmedvetet arbete. Därför har det blivit synonymt med disciplinerade kampsportare, trots att det inte är exklusivt för det området. Många väljer därför att använda ordet wushu för kinesiska stridskonster istället. Wushu har många olika grenar och det brukar vanligtvis splittas i två delar: traditionell och modern wushu.Asiatiska kampsporter 1

 

Den koreanska kampsporten taekwondo är kanske den kampsport som fått störst utbredning i Sverige idag. Tack vare duktiga föreningar runt om i landet har svenska talanger fått komma fram och nått internationella framgångar, vilket ytterligare spätt på intresset. Det är en tuff sport som involverar sparkar och där deltagarna får poäng genom att träffa motparten på olika kroppsdelar. Taekwondo kräver en del utrustning, som hjälm och skydd. Det, och mycket annat, kan du hitta begagnat på allaannonser.se.

 

Tags: , , , , , , ,